ArcelorMittal

AZ 13-770

321a22e18c3e8d9d8bb36004e736e868
Querschnitts- fläche Gewicht per m Trägheits- moment Elastisches Widerstands- moment Trägheits- halbmesser Anstrich- fläche*
cm2 kg/m cm4 cm3 cm m2/m
Je E96,976,117220100013,330,93
Je D193,8152,134440200013,331,85
Je m Wand125,898,822360130013,331,20
Imperiale Einheiten


* 1 Seite, ohne Schlossinneres
E = Einzelbohle, D = Doppelbohle

Zurück